Nedstående kan bruges via web adgang :

Gå til WEB-MAIL (Kræver login)

Gå til Photo (Kræver login)

Gå til opskrifter (Kræver ikke login)

Gå til sommerhus (Kræver ikke login)

smiley


Nedstående kræver VPN :

observium.schmidt-petersen.eu

observium.schmidt-petersen.eu/smokeping

observium.schmidt-petersen.eu/nfsen

schmidt-petersen.eu:5001/ admin access

SurveillanceStation

Wiki - docker

*Portainer.io - docker

*IRC - DKNOG - docker

*Smokeping - docker

Kalender

TVHeadEnd

Old NAS - Diskstation

Plex

smiley

 

Last updated 2023-12-25 13:23